Hopp til hovedinnholdet

Del 3: Hva trenger foreldre for å kunne ta godt vare på barna sine på mottak?

Foto: Krister Hansson / Aftonbladet (NTB Scanpix)Foto: Krister Hansson / Aftonbladet (NTB Scanpix)

Hva trenger barn i forskjellige aldre?

Alle barn trenger det samme, men barn i ulike aldre trenger det på litt forskjellige måter. I denne filmen vil du lære om hvilke behov barn i forskjellige aldre kan ha.

Refleksjonsoppgaver:

Oppgaven kan gjøres alene, men ofte er det nyttig å kunne diskutere med en kollega.

  • Tenk på ett eller to av barna du nå møter der du jobber. Kanskje vil du velge barn som oppfører seg på måter det kan være vanskelig å forstå og håndtere. Hvordan har barnet det? Hva prøver han eller hun på? Hva trenger barnet?  
  • Tenk så gjennom hvordan det ser ut til at barnets forelder eller omsorgsgiver forstår barnet. Hva i den forståelsen tror du hjelper omsorgsgiveren til å møte barnet på en god måte? Er det noe du nå tenker du kan si til omsorgsgiveren for å hjelpe med å møte barnet når det er vanskelig?  

Mer info:


Hva trenger foreldre for ta godt vare på barna sine i mottak?

Det viktigste for barn i krise, er å ha foreldre eller andre omsorgsgivere tilgjengelig. For en forelder, vil det å kjenne at man faktisk kan ta vare på barna sine styrke følelsen av kontroll over situasjonen. Det viktigste dere kan gi til dem dere møter nå, er støtte til å hente fram den forelderen de vanligvis er, og vil være. Filmen gir noen innspill til hva vi kan gjøre for å få til dette.

Refleksjonsoppgave:

  • Det er noen ganger et sprik mellom hva vi vet at vi burde gjøre, og hva vi tenker det er mulig å få til. Hva kan du og kollegaene dine gjøre for å støtte foreldrene og barna dere møter? Hva kan dere mobilisere flyktningene selv til å gjøre? Hvordan kan dere samarbeide hos dere, om å gi så god støtte som mulig?

Hvordan snakke med barn om krig?

Barn trenger informasjon, på en måte som de kan forstå. For oss voksne, kan det være vanskelig å vite hva vi skal si og gjøre. I samtale med barn må vi tørre å møte barnets reaksjoner, følelser og spørsmål. Denne filmen gir noen enkle føringer for slike samtaler.

Refleksjonsoppgaver:

  • Hvordan er det for deg å snakke med barna du møter? Hva kan du gjøre for å vise at du tåler det barnet forteller?  
  • Hva tror du foreldrene er bekymret for når barna spør og forteller? Hva tror du kan være til hjelp for å trygge dem?  

Mer info:

  • Talking to children about war, The National Child Traumatic Stress Network.
  • Aktivitetshefte for barn i alderen 4-9 år. Barn kan jobbe med det selv, eller med en voksen. Historien og aktivitetene gir barn mulighet til å tenke på sine egne følelser. Finnes på 15 språk.
  • Snakkemedbarn.no skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

Oppleves undervisningsfilmene som nyttige?

Vi setter stor pris på om du kan svare på noen korte spørsmål.