Hopp til hovedinnholdet

Undervisning om ivaretakelse av flyktninger fra Ukraina

Zhytomyr, Ukraina, 11. mars 2022. Foto: Miguel A. Lopes / EPA / NTB ScanpixZhytomyr, Ukraina, 11. mars 2022. Foto: Miguel A. Lopes / EPA / NTB Scanpix

Flyktningstrømmen fra Ukraina krever en storstilt rekruttering av både profesjonelle og frivillige hjelpere. Ikke alle er like forberedt på og trent for oppgaven. Kommunene har et ansvar for personellet som mobiliseres, og dette undervisningsmaterialet kan brukes som ressurs i arbeidet.

Undervisningsmaterialet er beregnet for kommunalt ansatte og frivillige hjelpere som har ansvar for flyktninger, fra spesielt Ukraina. Både voksne og barn har opplevd en dramatisk flukt, og kan ha vært utsatt for ekstreme hendelser. Flere kan også ha familiemedlemmer eller slektninger som fremdeles er i Ukraina, som de er bekymret for.

Undervisningsmaterialet består av filmer og refleksjonsoppgaver. Målet med undervisningsfilmene er å gjøre profesjonelle og frivillige hjelpere bedre forberedt på å møte flyktningene, sikre deres grunnleggende behov og deres behov for trygghet og sikkerhet.

Gjennomføring:

Undervisningen er delt inn fire deler med syv ulike tema, som kan ses uavhengig av hverandre.

Del 1: Krisereaksjoner og psykologisk førstehjelp

  • Hvordan reagerer voksne og barn når de har opplevd noe farlig?
  • Hvordan gi flyktninger trygghet og fysisk og følelsesmessig støtte?

Del 2: Ivaretakelse, stressmestring og erfaringskompetanse

  • Hvordan gi flyktninger trygghet og fysisk og følelsesmessig støtte?
  • Stressmestring: Hjelp til å vinne tilbake kontroll
  • «Jeg har opplevd mye selv, derfor kan jeg være sårbar.» Hvordan bruke erfaringskompetanse?

Del 3: Hva trenger foreldre for å kunne ta godt vare på barna sine i mottak?

  • Hva trenger barn i forskjellige aldre?
  • Hva trenger foreldre for å ta godt vare på barna sine i mottak?
  • Hvordan snakke med barn om krig?

Del 4: Utnyttelse og menneskehandel av mennesker på flukt – hvordan kan vi forebygge og avdekke?

  • Hvordan kan jeg forebygge at beboerne blir utnyttet?
  • Hvem bør jeg være spesielt oppmerksom på?

Video og artikkel fra Landinfo, utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

Ønsker du en kort innføring om krigen, Ukrainas befolkning og sårbare grupper, se foredrag av Vibeke Kolderup fra Landinfo fra 20. april 2022.

Oppleves undervisningsfilmene som nyttige?

Vi setter stor pris på om du kan svare på noen korte spørsmål.