Hopp til hovedinnholdet

Del 1: Krisereaksjoner og psykologisk førstehjelp

Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB ScanpixFoto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB Scanpix

Krisereaksjoner hos voksne

Denne filmen handler om vanlige krisereaksjoner, med utgangspunkt i noen av de erfaringene flyktningene fra Ukraina kan ha med seg. Du vil lære om individuelle variasjoner og reaksjonsmønstre, i tillegg til hva som er viktig å ta hensyn til når hjelp skal gis.

Refleksjonsoppgave:

  • Hvordan har det seg at to personer som tilsynelatende har opplevd det samme reagerer på ulik måte?
  • I filmen illustreres ulike måter kroppen kan bli påvirket på når man har opplevd en krise – hvordan kan denne kunnskapen være viktig for deg som hjelper?

Mer info:


Krisereaksjoner hos barn og unge

Krisereaksjoner hos barn og unge illustreres med utgangspunkt i noen av de erfaringene barn/ungdom som har flyktet fra Ukraina kan ha med seg. Aldersspesifikke reaksjoner illustreres og gjennomgås. Viktige tema i møte med barn/unge som opplever krisereaksjoner, drøftes.

Refleksjonsoppgave:

  • Hva er viktige faktorer for å kunne yte god hjelp til barn i krise?
  • Hvilke konsekvenser får det for deg som ansatt å skulle gi alderstilpasset hjelp?

Mer info:


Hvordan gi flyktninger trygghet og fysisk følelsesmessig støtte?

Denne filmen handler om «psykologisk førstehjelp». Tilnærmingen tar sikte på å redusere den første angsten som opplevelsene fra krig og flukt kan ha skapt hos flyktningene. Lær om hvordan du kan hjelpe flyktningene å mestre den nye hverdagen på kort og lang sikt.

Refleksjonsoppgave:

  • Hva kan du konkret bidra med for at flyktningene opplever at de har kontroll over egen hverdag?

Mer info:

Oppleves undervisningsfilmene som nyttige?

Vi setter stor pris på om du kan svare på noen korte spørsmål.