Hopp til hovedinnholdet

Kontaktliste for sårbare grupper

standare

Personer og familier som er i sårbare situasjoner knyttet til vold, overgrep, høyt konfliktnivå, alkohol-/rusproblemer, kriminalitet, psykiske plager, kronisk/alvorlig sykdom, utviklingshemming eller migrasjon, kan oppleve situasjonen under pandemiutbruddet som spesielt vanskelig.

Informasjon og råd om ivaretakelse av ulike sårbare grupper under koronapandemien:

Trygge råd til foreldre i koronahverdagen, informasjon om kommunal barneverntjeneste, fosterhjem, barnevernsinstitusjoner, familievern og sentre mot incest og seksuelle overgrep.