Hopp til hovedinnholdet

Pandemien gir omfattende humanitære behov i Norge

_DSF9270

Røde Kors har kartlagt de omfattende humanitære behovene i Norge etter ett år med pandemi. Organisasjonen mener pandemien har gitt en av de største humanitære utfordringene vi som samfunn har stått overfor i vår generasjon.

Denne rapporten slår ettertrykkelig fast at pandemien har forsterket forskjeller og lagt grunnlaget for mer varige ulikheter og utenforskap i samfunnet vårt, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Psykiske problemer

Psykiske problemer har økt kraftig det siste året, viser rapporten. Aldri før har Røde Kors blitt kalt ut på flere leteaksjoner etter mennesker som forsøker å ta livet sitt.

– Rapporten viser at vi sammen har en stor jobb å gjøre i tiden fremover. Dugnaden stopper ikke når siste vaksine er satt. Det er personer og grupper som har hatt så alvorlige bivirkninger av smittevernstiltakene at vi som samfunn i lang tid fremover må gjøre alt vi kan for å lindre det og sikre at vi kommer på rett kjøl igjen, sier Apeland.

Hovedfunn

Blant hovedfunnene i rapporten er:

  • Barn og unge er svært hardt rammet av smittevernstiltakene, spesielt de som er i sårbare situasjoner i hjemmet fra før av. Én studie viser at 1 av 6 barn har opplevd vold og overgrep i løpet av perioden skolen var stengt. 80 prosent av de som opplevde fysisk eller psykisk vold har også opplevd vold tidligere. Samme studie viser at en dobbelt så stor andel barn med funksjonsnedsettelser eller ADHD/ADD opplevde vold og overgrep, sammenlignet med de som ikke har funksjonsnedsettelser. Røde Kors mener dette indikerer at vi ikke evner å beskytte barn og unge godt nok i krisetider.
  • Ensomheten har økt betydelig, spesielt blant unge voksne. Over halvparten av studentene sier de kjenner på ensomhet.
  • Det er tydelige tegn på at pandemien forsterker utenforskap og forskjeller i samfunnet. Arbeidslivet har blitt enda vanskeligere for dem som allerede har vært utenfor og vanskeligere for dem med lav utdanning, unge og innvandrerbefolkningen.
  • Røde Kors har hatt 50 prosent flere leteaksjoner etter personer med økt risiko for selvmord i 2020 enn i 2019.
  • Flere utsatte grupper har fått det vanskeligere under pandemien, blant dem fengselsinnsatte og eldre. Rapporten viser at eldre har hatt et merkbart lavere fysisk aktivitetsnivå. De har hatt svært begrensede muligheter for å delta i organisert fysisk aktivitet, og har ofte ikke kunnet komme seg ut alene. Dette kan gi dem utfordringer fysisk og psykisk i de kommende årene.