Hopp til hovedinnholdet

Psykisk helsevern påvirket av pandemien

_DSF0765

Smittevernstiltakene under pandemien påvirker brukere av tilbud i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling. Mange fikk behandlingen sin utsatt og mange unnlot å oppsøke helsetjenester i redsel for å bli smittet eller belaste helsevesenet.

En norsk undersøkelse tyder på at tilgjengeligheten til behandling er redusert på en måte som er belastende og knyttet til stressreaksjoner, angst, depresjon, ensomhet, selvmordstanker og somatiske smerter hos brukerne.

«Viktig å sikre kontinuitet i behandlingen»

– Det kan være avgjørende for brukerne at helsetjenesten sikrer kontinuitet i behandlingen gjennom pandemien, heter det i artikkelen «Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlingstilbud for psykiske vansker og rusproblemer» (Fosse, Birkeland, Blix, Strand, Møller og Thoresen, Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020, 812-823).

Totalt besvarte 2.264 brukere undersøkelsen. Av disse hadde 76,5 prosent benyttet seg av behandling det siste året hos DPS, 7,4 prosent spesialisert behandling for rusmiddelproblematikk, 6,7 prosent mottatt behandling ved Blakstad sykehus og 32,3 prosent tilbud fra psykisk helse i kommunen. Undersøkelsen ble foretatt mellom 1. og 10. mai 2020.

De vanligste belastningene knyttet til covid-19 man hadde opplevd var:

  • å ha hatt fysisk nærhet til mange mennesker i jobben
  • å ha hatt covid-19-liknende symptomer, men uten bekreftet smitte
  • å ha en kronisk sykdom med risiko for alvorlig forløp ved covid-19.

Belastende smittevernstiltak

En større andel hadde erfart belastninger knyttet til smittevernstiltak, de de vanligste var å ha fått avlyst eller utsatt viktige begivenheter, slik som utsatt helsehjelp.

– 30 prosent opplevde å ha fått avbrutt behandling for psykiske helseproblemer på grunn av pandemien, og 36 prosent hadde unnlatt å oppsøke helsetjenester på grunn av redsel for smitte eller for å belaste helsevesenet, skriver forskerne.

Mange hadde bekymringer knyttet til pandemien. 47 prosent bekymret seg for at helsevesenet blir overbelastet, og 30 prosent for å ikke få tilgang til nødvendige medisiner og behandling.

– Resultatene fra denne studien er i tråd med en bekymring fremmet av brukerorganisasjonene og fagpersoner om at viruspandemien kan ha bidratt til å forverre den psykiske helsen til mange med eksisterende psykiske vansker og rusproblemer, heter det i forskningsartikkelen.